Какво е една секунда от човешкия живот? Ако не нищо, то съвсем близо до нищото. Мигване с клепачи. Четвърт прозявка. Времето, за което 28 258 души гледат порнография и купуват порнографски материали за повече от 3 хиляди долара. Разпределените секунди за едно денонощие казват, че през тези 24 часа само от интернет са изтеглени близо 2 милиарда материали с порнографско съдържание. При това какво съдържание: малолетни, баби, тъмнокожи, жълтокожи, белокожи, травестити, космати, некосмати, отпред, отзад, отстрани, с животни, битови уреди, сечива. Със сигурност нито по времето на класическата Античност, нито през Средновековието тялото се е радвало на такъв огромен публичен интерес колкото днес. Идеята за щастие тук на земята грабна телата, извади ги от частното им, интимно и семейно местообитание и ги постави в центъра на обществения живот. Вече всичко е секси, всичко е порно…

Думата „порнография“ идва от две старогръцки думи – изображение и блудница. Събрани заедно, се получава „изображение/описание на работата на блудница“. Но блудницата е почтена – тя просто е участник в най-старата човешка сделка – секс срещу храна. Докато порното се самопостави отвъд доброто и злото, прекрачи морала още в мига, когато Ницше извика „Бог е мъртъв“, а светът добави: грабвайте телата. Бедният сифилистичен прусак искаше да освободи духа, но май просто пусна демоните. Порното е само един от демоните на вечната битка между тялото и душата, но най-категоричният. Плътта е новата морална човешка норма, в която за духа е предвидено да се изгуби като срамна буба между сластните крака на Чичолина.