Драгомир Симеонов
Автор
Телевизионен и радиожурналист с множество публицистични материали в периодичния печат. Автор на книгата „100 парчета живот“.
Всички статии от автора