Баща ми разказваше за една своя леля, която имала особено предпазливо отношение към малките деца. Всеки път, когато някой роднина с гордост показвал своето отроче и всички възхитени охкали и ахкали, само лелята скептично поклащала глава и промърморвала под нос: „Тя и змията е сладка, като е малка“. И наистина, помислете си, че никоя зла отрепка в историята на човечеството не се е появила като напълно завършен и перфектен злодей. Колкото и да ни е трудно да си го представим, Хитлер на четиригодишна възраст не е имал малки мустачки и изпъната нагоре ръка. Независимо дали става дума за Чингиз хан, Мао Дзъдун или Иди Амин, всеки един от световните тирани някога е бил сладко малко бузесто хлапе, което е разтапяло сърцата на околните и ги карало да си казват: „Светът може да е изпълнен със злини и бедствия, но само като погледна това невинно създание, сърцето ми се изпълва с оптимизъм за бъдещето“. Малките диктатори се усмихвали с дребните си млечни зъбчета, а през това време в главите им тайно от целия свят започвал дългият психологически процес по създаването на перфектния масов убиец.