В исляма правото на мъжа да бъде удовлетворен сексуално е божествено установено. Жената не може да отказва по никакъв начин да дели леглото със съпруга си, когато и както той пожелае, се казва в един от хадисите, предаден от Ал Хаким ал Найсабури. 

В превод на съвременен език това ще рече, че жената не трябва да отказва сексуалните фантазии на мъжа. Но да е ясно: бой и секс в мюсюлманския свят невинаги вървят в същата релация, както разбират това у нас в Пернишко и района на Вискяр планина. 

Наказанието на жената се състои в лишаването Ž от секс (а не обратното), както четем по-горе в 34-и аят от четвърта сура „Ан Ниса“ („Жените“) в Свещения Коран. 

В тази низпослана мъдрост боят не е нищо повече от ultima ratio. Крайна мярка след провала на добрата дума и обезсексяването, ако може така да се каже. 

Някои теоретици на исляма съветват мъжете, които имат само една съпруга, да не я лишават от секс, а направо да преминат към боя, защото иначе биха причинили неудобство сами на себе си, а и така рискуват да попаднат в капана на изкушението, поглеждайки извън семейното ложе.