Всяка вечер преди заспиване едно малко момче разговаря със своя равин, за да почерпи от мъдростта му в търсене на житейския път и смисъл. В една такава вечер Раби, така се нарича равинът в нашата история, разказал на момчето случая, в който при него дотичал възрастен мъж, за да разкаже развълнувано, че току-що му се е родило дете от доста по-младата му жена. „Раби, това чудо ли е?“, попитал мъжът и веднага получил отговор: „Ако е от теб – чудо е. Ако не е от теб – чудо ли е?“.

Шай Шахар е едно от най-известните жигола на нашето време и освен това от осемгодишна възраст разговаря с въображаем равин, когото гальовно нарича Раби. Какво точно си говорят, можем само да предполагаме, но дори и свободните ни предположения би следвало да докажат, че еврейската мъдрост е по-мъдра от всички останали мъдрости на планетата, а главният ни герой е разнолика, нестройна душа, преминала от ортодоксалното възпитание през военна кариера та до платените креватни услуги. Без да забравяме равина, разбира се.

Иначе Шахар е роден през 1954 г. в семейството на религиозни евреи, които живеят в покрайнините на Южна Филаделфия. Едва шестгодишен е, когато загубва баща си, и майка му се опитва да компенсира липсващата бащинска фигура със строго консервативно възпитание.