Да започнем така: филмът е вид доказателство на фалическо-критическата теория на белгийската феминистка Люс Иригаре, че „всяка икономическа организация е хомосексуална“, т.е. по-общо, че светът се движи от еротичното напрежение, което се поражда между мъже в рудиментарната им, вродена надпревара за власт. Но филмът добавя допълнителни слоеве към този аргумент. В есето си Commodities among Themselves Иригаре описва как взаимоотношенията между мъжете движат капиталовия поток, а множество елементи от филма показват постоянното присъствие на хомосексуалността в конкуренцията, иманентно присъща на икономическите отношения. Филмът сякаш се опитва да ни съобщи, че е една от многото външни манифестации на репресираната хомосексуалност в обществото. Съответно сцената, в която има „транзакция“ между Джулиън (или по-женственото „Джули“, както го наричат) и женената двойка, е пример за хомосексуалната икономическа организация, за която Иригаре говори в основната си теза; може да се тълкува като явно изразяване на сподавената хомосексуалност на мъжките герои във филма. Имайки предвид богатия символизъм и заредената с хомосексуален привкус реторика, тази сцена изисква задълбочен анализ – особено в контекста на структурата на „родово-видовите“ взаимоотношения според Клод Леви-Строс.